Contractrecht in Apeldoorn

Er zijn allerlei kwesties die kunnen spelen in een arbeidsverhouding. Het afsluiten van contracten is daar één van. Het is belangrijk om een goed en duidelijk arbeidscontract en dus contractrecht te hebben zodat problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Ook voor het opstellen en nalopen van arbeidscontracten kunt u bij ons terecht.

Problemen met contractrecht

Soms komt het voor dat partijen van mening verschillen over de inhoud van de overeenkomst. Ook kan het voorkomen dat een van de partijen zijn of haar verplichtingen niet nakomt. 0900-Advocaat kan u bijstaan in al die gevallen dat een overeenkomst niet wordt nageleefd of er onenigheid is over de bedoeling van het contract. Wij kunnen u adviseren, en als het nodig is kan besloten worden of de zaak aan de rechter voorgelegd zal worden of niet.

Een goed contract bepaald uw contractrecht

Problemen over de uitleg van een contract of nakoming zijn vaak het gevolg van een onduidelijk contract. Ook kan het zijn dat één van de partijen de gevolgen van het contract niet goed heeft begrepen. Een goede manier om dit te voorkomen is uiteraard het opstellen van een goede en duidelijke overeenkomst. De advocaten van 0900-Advocaat zijn bedreven in het opstellen van duidelijke contracten. Wilt u een contract laten opstellen? Neemt u dan contact op met ons kantoor!