Ontslagrecht

Het ontslagrecht is het geheel aan regels dat de rechten en plichten bepaalt voor werkgever en werknemer als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Het ontslagrecht geven beiden rechten, maar ook plichten. In het ontslagrecht staat oa.a dat een werkgever zich melden bij het Centraal bureau voor Werk en Inkomen of de Kantonrechter als hij iemand wil ontslaan. Indien een werknemer niet op staande voet kan worden ontslagen is er namelijk een ontslagvergunning nodig. Ook de werknemer heeft verschillende rechten, welke vaak voor een werknemer onbekend zijn. 0900-Advocaat kan u in zo’n geval veel voor u betekenen op het gebied van uw ontslagrecht!

Ontslagrecht, voor werknemer en werkgever

Alle regels m.b.t. ontslag staan beschreven in het ontslagrecht? Wanneer geniet een werknemer ontslagbescherming? Bestaat er recht op een ontslagvergoeding? Wanneer is sprake van verwijtbare werkloosheid? Dit zijn slechts enkele vragen waarop werkgevers en werknemers bij 0900-Advocaat een antwoord kunnen vinden.

Onze ontslagrecht advocaten

Een advocaat die is gespecialiseerd in het ontslagrecht kan van grote waarde zijn als u te maken heeft met een dreigend ontslag of een daadwerkelijk ontslag. Het Nederlandse ontslagrecht is grillig en voor velen complex. Onze arbeidsrechtadvocaten, die veel ervaring hebben in het begeleiden van partijen in een dergelijke situatie, doen dit met de intentie problemen zo snel mogelijk en op een effectieve manier weg te nemen.