Wat houdt arbeidsrecht in

0900-Advocaat helpt u graag bij geschillen op de werkvloer. Uw advocaat heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht en staat al jarenlang zowel werkgevers als werknemers bij in ontslagprocedures en in andere zaken die de verhouding werkgever en werknemer betreffen. Wij garanderen een daadkrachtige en praktische aanpak, zowel in de advies- als in de procespraktijk.

Wij houden ons bezig met het arbeidsrecht in de breedste zin. Onze advocaten adviseren en procederen over alle mogelijke arbeidsrechtelijke vraagstukken, van het aangaan van de arbeidsovereenkomst tot de beëindiging daarvan, van het opstellen van individuele arbeidsovereenkomsten tot het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden na fusies. 0900-Advocaat is dé arbeidsjurist bij u in de buurt!
Werkgevers en werknemers kunnen onder meer bij ons terecht voor advies over bijvoorbeeld:

– Opstellen arbeidsovereenkomst
– Beëindigen arbeidsovereenkomst
– Wijziging arbeidsvoorwaarden
– Arbeidsongeschiktheid
– Medezeggenschap
– CAO recht
– Flexibele arbeidsrelatie
– Privacy arbeidsrecht
– Bijzondere overeenkomsten

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat aan veranderingen onderhevig is en waar de belangen meestal groot zijn. Bijstand van een professional in arbeidsrechtelijke kwesties is daarom geen luxe maar bijna noodzaak. De adviezen van 0900-Advocaat zijn er in de eerste plaats op gericht problemen te voorkomen. Een goed geredigeerde arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenregeling of beëindigingovereenkomst voorkomt al veel geschillen.